Stowarzyszenie Patriotyzm i Wolność

Start  Nasze projekty  Aktualności  Debaty  Zarząd  Think Thank  Program i propozycje zmian

Stowarzyszenie Patriotyzm i Wolność

Stowarzyszenie Patriotyzm i Wolność (SPiW) powstało w lutym 2020 roku z misją promocji szeroko rozumianego patriotyzmu oraz wolności gospodarczej. Od samego początku naszej działalności angażujemy się w różnorodne inicjatywy, które wpisują się w wartości i cele naszego stowarzyszenia.

Polityka

Kultura

Gospodarka

Nasze działania

Organizujemy coroczny kongres dla organizacji społecznych „Archipelag Polskości”, który stał się ważnym wydarzeniem na mapie polskich organizacji pozarządowych. Regularnie organizujemy konferencje i debaty poświęcone tematom historycznym, społecznym oraz gospodarczym. Stowarzyszenie tworzy przestrzeń do merytorycznej dyskusji, wymiany poglądów oraz poszukiwania wspólnych rozwiązań w duchu patriotyzmu i wolności.

Nasza misja

Naszą misją jest budowanie świadomości obywatelskiej i wzmacnianie postaw patriotycznych poprzez edukację, dialog oraz współpracę z różnymi środowiskami społecznymi i gospodarczymi. Wierzymy, że silne społeczeństwo obywatelskie jest fundamentem wolnej i prosperującej Polski.

Serdecznie zapraszamy do współpracy i udziału w naszych inicjatywach wszystkich, którym bliskie są wartości patriotyczne i idea wolności gospodarczej.

Energy crisis in Central and Eastern Europe (Kryzys energetyczny w Europie Środkowo-Wschodniej) 9 maja 2023 r. odbyła się Międzynarodowa konferencja pt. Energy …