Witamy na naszej stronie!

Stowarzyszenie Patriotyzm i Wolność

Przedmiotem naszego zainteresowania jest działalność w zakresie promocji szeroko rozumianego patriotyzmu i wolności gospodarczej.

Mimo, że w KRS oficjalnie zarejestrowane z końcem marca 2021 roku, to nieoficjalnie za początek naszej działalności można uznać miesiąc luty 2020 roku.  Od tego czasu sukcesywnie angażujemy się w różnego rodzaju inicjatywy wpisujące się w charakter naszego stowarzyszenia.

Kultura i tradycja

Wierzymy, że głęboko zakorzeniona kultura chrześcijańska jest fundamentem narodu polskiego, gwarantującym jego trwanie mimo wszelkich przeciwności i prowadzącym do jego rozwoju.  

Publikujemy informacje o ważnych wydarzeniach historycznych wskazując na ich znaczenie dla Polski.

Wolność gospodarcza

Wśród członków stowarzyszenia są zarówno pracownicy jak i pracodawcy.

Rozumiemy zależności ekonomiczne i wspólnie zgadzamy się co do tego, że kluczowymi czynnikami funkcjonowania państwa są: proste, sprawiedliwe prawo i odpowiedzialna polityka fiskalna dająca swobodę w przepływie kapitału i funkcjonowaniu praw podaży i popytu.

Zajmujemy stanowiska w sprawach powstających aktów prawa gospodarczego, często rekomendując własne rozwiązania.  

Dołącz do nas!

Wspieraj naszą działalność

Stowarzyszenie Patriotyzm i Wolność
ul. Dostatnia 31/2
02-991 Warszawa
Nr konta: 74102049000000870233458482
Tytułem: Darowizna