Witamy na naszej stronie!

Stowarzyszenie Patriotyzm i Wolność

Przedmiotem naszego zainteresowania jest działalność w zakresie promocji szeroko rozumianego patriotyzmu i wolności gospodarczej.

Mimo, że w KRS oficjalnie zarejestrowane z końcem marca 2021 roku, to nieoficjalnie za początek naszej działalności można uznać miesiąc luty 2020 roku.  Od tego czasu sukcesywnie angażujemy się w różnego rodzaju inicjatywy wpisujące się w charakter naszego stowarzyszenia.

Kultura i tradycja

Wierzymy, że głęboko zakorzeniona kultura chrześcijańska jest fundamentem narodu polskiego, gwarantującym jego trwanie mimo wszelkich przeciwności i prowadzącym do jego rozwoju.  

Publikujemy informacje o ważnych wydarzeniach historycznych wskazując na ich znaczenie dla Polski.

Wolność gospodarcza

Wśród członków stowarzyszenia są zarówno pracownicy jak i pracodawcy.

Rozumiemy zależności ekonomiczne i wspólnie zgadzamy się co do tego, że kluczowymi czynnikami funkcjonowania państwa są: proste, sprawiedliwe prawo i odpowiedzialna polityka fiskalna dająca swobodę w przepływie kapitału i funkcjonowaniu praw podaży i popytu.

Zajmujemy stanowiska w sprawach powstających aktów prawa gospodarczego, często rekomendując własne rozwiązania.  

Aktualności

Pokazujemy piękno Polski uchodźcom z Ukrainy

Dzięki dofinansowaniu NIW PROO 5 mogliśmy pokazać uchodźcom z Ukrainy naszą historię i kulturę organizując wyprawy do muzeów i spacery tematyczne po polskich miastach

Stowarzyszenie Patriotyzm i Wolność na Kongresie 'Polska Wielki Projekt'

„Życie Publiczne Wielki Projekt” czyli nasze uczestnictwo w konferencji Polska Wielki Projekt
ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 #PROO, Priorytet 5

Stowarzyszenie Patriotyzm i Wolność na Kongresie 'Polska Wielki Projekt'

„Zadanie Publiczne Wielki Projekt” czyli nasze uczestnictwo w konferencji Polska Wielki Projekt w dniach 17-19.09.2021r sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 #PROO, Priorytet 5

Dołącz do nas!

Wspieraj naszą działalność

 

Stowarzyszenie Patriotyzm i Wolność
ul. Puławska 77 lok. 5
02-991 Warszawa
Nr konta:
74102049000000870233458482
Tytułem: Darowizna